Có cần thiết xây dựng đội ngũ quay phim, chụp ảnh sự kiện cho công ty?

Ngày nay mỗi khi công ty doanh nghiệp tổ chức sự kiện điều cần đến quay phim chụp ảnh sự kiện.

Và Trong cả năm cũng ít nhiều có vài hoặc không ít các sự kiện diễn ra. Tùy theo quy mô và lĩnh vực các công ty đang kinh doanh.

Vậy câu hỏi luôn đặt ra là nên thuê dịch vụ quay phim chụp ảnh bên ngoài. Hay công ty tự tuyển dụng và đào tạo đội ngũ quay phim chụp ảnh cũng như dựng phim. Để cho tiện lợi và tiết kiệm kinh phí cho công ty? Hãy cùng VietcuongMedia đi phân tích vấn đề nhé!

quay-phim-chup-anh-su-kien

1.Nếu tự quay phim chụp ảnh sự kiện thì công ty cần phải thỏa các yếu tố sau:

-Xây dựng đội ngũ quay phim, chụp ảnh : công ty cần tuyển dụng thêm nhân sự.

-Mua sắm trang thiết bị quay phim chụp ảnh chuyên nghiệp.

-Tổ chức đào tạo nhân sự về kỹ thuật và kỹ năng quay phim, chụp ảnh, dựng phim.

-Cần có thời gian đào tạo để đội ngũ quay phim, chụp ảnh, dựng phim nhuần nhuyễn chuyên nghiệp về kỹ thuật, kỹ năng cũng như những ý tưởng, sáng tạo…

-Đảm bảo mật độ quay phim chụp ảnh thường xuyên trong tháng, trong quý và trong năm…

quay-phim-chup-anh-su-kien

quay-phim-chup-anh-su-kien

2.Những khó khăn, hạn chế khi xây dựng một đội ngũ quay phim chụp ảnh cho công ty.

-Để đảm bảo đội ngũ quay phim, chụp ảnh, dựng phim đầy đủ và chuyên nghiệp. Thì số lượng nhân sự tăng lên không ít, làm tăng chi phí quản lý và chi phí lương bổng.

-Chi phí mua sắm trang thiết bị chuyên nghiệp cho quay phim chụp ảnh và dựng phim hiện nay không rẻ. Và các thiết bị sẽ bị lỗi thời theo thời gian. Nếu máy móc mua sắm không được thu hồi vốn đúng tiến độ sẽ tạo ra doanh thu âm cho công ty.

-Chi phí về đào tạo kỹ thuật và kỹ năng quay phim chụp ảnhdựng phim chuyên nghiệp cũng không hề rẻ.

-Cần có thời gian dài để đội ngũ quay phim, chụp ảnh, dựng phim có kinh nghiệm. Cũng như kỹ năng sáng tạo trong tác nghiệp cũng như trong dựng video clip, xử lý hình ảnh.

-Nếu mật độ quay phim, chụp ảnh và dựng phim không thường xuyên trong các tháng, quý, năm. Thì đội ngũ quay phim, dựng phim thiếu công việc, máy móc để lâu sẽ hao mòn. Đây là điều bất hợp lý nhất.

Kết luận:

Nói chung các công ty doanh nghiệp khi muốn xây dựng cho mình một đội ngũ quay phim chụp ảnh và dựng phim thì tùy theo quy mô, tính chất doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực gì? Và có thực sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ quay phim chụp ảnh hay không? Trước tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay thì bài toán chi phí cần đặt lên hàng đầu đối với các công ty doanh nghiệp!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

3 NUT MANG XA HOI.txt Đang hiển thị 3 NUT MANG XA HOI.txt.